Към № 2 публикувано на: 11.06.2019 г.
Договор

Към № 2 публикувано на: 21.05.2019 г.
Протокол

Към № 4 публикувано на: 13.03.2019 г.
Решение
Индикативна оферта

Към № 3 публикувано на: 13.03.2019 г.
Решение
Индикативни оферти

№ 4 публикувано на: 01.03.2019 г.
Покана за участие в пазарни консултации,съгласно ЗОП - “Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване за нуждите на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация,гр.Любимец,общ.Любимец,обл.Хасково“
Документация

№ 3 публикувано на: 01.03.2019 г.
Покана за участие в пазарни консултации,съгласно ЗОП - “Доставка чрез покупка и монтаж на болнично оборудване за нуждите на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация,гр.Любимец,общ.Любимец,обл.Хасково“
Документация

Към № 2 публикувано на: 27.02.2019 г.
Информация за публикувана обява

Към № 2 публикувано на: 27.02.2019 г.
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: “Изпълнение на СМР/СРР по покрив, фасада и вътрешни части на ОБЕКТ: “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“, гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково“
Обява
Документация
Образци на документи

Към № 1 публикувано на: 04.12.2018 г.
Договор

Към № 1 публикувано на: 02.11.2018 г.
Протокол
Протокол

№ 1 публикувано на: 20.09.2018 г.
Информация за публикувана обява

№ 1 публикувано на: 20.09.2018 г.
Образци на документи
Техническо и ценово предложение

№ 1 публикувано на: 20.09.2018 г.
Събиране на оферти с обява с предмет:“Избор на изпълнител на СМР/СРР на ОБЕКТ:“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация“,гр.Любимец,общ.Любимец,обл.Хасково“
Документация
Обява
Проект на договор
Количествена сметка
Количествено-стойностна сметка

СБПЛР ЕООД Любимец 2018 - 2022 г.